Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Sport

TJ Olbramovice

TJ vznikla k 31.1.1946. Přes nemalé problémy v počátcích činnosti se stále rozrůstala a aktivita její činnosti se zvyšovala. V současné době patří k největším a nejaktivnějším v obci. Tvoří ji oddíl kopané a oddíl národní házené.V TJ je registrováno 216 členů, z toho 120 mužů, 24 žen, 2 dorostenky, 18 dorostenců, 20 žákyň a 32 žáků. Organizaci řídí výkonný výbor, který nyní pracuje v tomto složení:
Předseda: Tesař Josef
Místopředseda: Mgr.Ruibar Ladislav
Jednatel: Buriánek Oldřich
Hospodářka: Vybíralová Anna
Členové: Novák Karel, Smažil Jaroslav, Vespalec Miloš
Kontrolní komise: předseda-Ambrož Martin, členové- Haken Vlastimil, Ing. Martinák Jaroslav.

Za zmínku stojí náš sportovní areál, který tvoří vlastní travnaté hřiště (jedno z nejlepších v okolí), náhradní pískové hřiště, asfaltová plocha s hřištěm na národní házenou, částečně zrekonstruované kabiny, zastřešená tribuna a občerstvení. Za tím vším stojí dobrovolná práce mnoha generací funkcionářů, trenérů, hráčů, sportovních nadšenců. V posledních letech nabývá na významu získávání finančních prostředků tolik nutných na chod TJ. Hlavní zdroj našich prostředků tvoří sponzorské dary a příspěvky. Mezi nejvýznamnější v posledních letech patří Obecní úřad Olbramovice, ( nejen finanční podporou ), BRAMAC Praha, Spojené štěrkovny a pískovny Brno, W.A.K. Brno, VECOM Praha,JONÁŠ BRNO,KAMINOFLEX- p.Zajíc, H.B.PES. Olbramovice ing. Martinák, p. Vybíral, p. Kellner a další. Mimo zabezpečení organizovaných soutěží probíhají v našem areálu různé sportovní, zábavné akce, fotbalové turnaje, aj., čímž TJ významně přispívá k obohacení sportovního a kulturního dění v obci. Na závěr této krátké prezentace chci vyzvat všechny příznivce sportu, nejen je, kteří chtějí pomoci dalšímu rozvoji TJ jako sponzoři, funkcionáři či trenéři, ať kontaktují mě osobně, nebo telefonem na číslo 515 336 420. Předseda TJ Olbramovice - Tesař Josef

Historie tradičního turnaje ,, Kontinentál"

Všichni víme, že v roce 1949, se Olbramovice sloučily s okolními obcemi Babice, Lidměřice a Želovice a dosud se tyto části ctí. S tím také vznikaly dohady o tom, kde se hraje lepší fotbal. Z tohoto podnětu pár nadšenců zrealizovalo nápad změřit své síly ve fotbalovém turnaji. První, zakládající ročník se uskutečnil 31.7.1977 a přes počáteční potíže dal dobrý základ tradičnímu turnaji, který vždy v letní přestávce zrychluje tep všech fotbalových příznivců.
STATISTIKA:
Odehráno 108 zápasů, ve kterých padlo 738 gólů,, z toho více jak polovina z pokutových kopů, což je dáno jednou ze zvláštností pravidel turnaje - při nerozhodném výsledku kope pokutové kopy všech jedenáct hráčů.
TITULY:
Olbramovice 11x
Babice 7x
Želovice 5x
Lidměřice 4x
Poslední vítěz MALIŇÁK ŽELOVICE
V přestávkách mezi zápasy byly pořádány různé doprovodné soutěže, zpočátku mělo velkou tradici přetahování lanem, časem pro nedostatek soutěžících zaniklo a vystřídala jej pivní štafeta, sestřelování láhve zavěšené v brance, kolo štěstí nebo také velmi oblíbené fotbalové zápasy mezi staršími pány, mezi ženami a staršími pány.Bohužel to vše je již minulost, nyní přestávky mezi zápasy vyplňují zápasy našich žákovských fotbalových nadějí. To vše se děje za výtečné podpory občerstvení místního bufetu.
Najde se přece jen malé negativum - turnaj ztrácí původní záměr odreagování a zábavy a dostává stále více prestižní náboj, což sice zvyšuje sportovní úroveň, ale snižuje kulturní zážitek.
Tesař Josef- předseda TJ

Historie a současnost národní házené v Olbramovicích

Národní házená se začala v Olbramovicích hrát před 28 roky v roce1975 po příchodu pana Bořivoje Zieglera na zdejší základní školu a úspěšně po tuto dobu reprezentuje školu, TJ, obec a často i okres a kraj v nejvyšších celostátních soutěžích.Po celou dobu dávala národní házená řadě generací mládeže možnost i na vesnici účelně a zdravě využívat volný čas. S pravidelnou sportovní přípravou se pak dostavovaly i úspěchy v soutěžení, kdy olbramovická družstva často dokázala výkonnostní krok s daleko většími středisky tohoto sportu a mnohdy je dokázala výsledkově předčit. a tak můžeme mezi soupeři najít místa s mnohonásobně větší aglomerací obyvatelstva jako Praha, Brno, Jihlava, Vítkovice, Veslí n.Mor., Dobruška, Studénky, Humpolec, Náchod, Chomutov, Žatec, Plzeň, Přerov a další.
Nejčastěji sportovala čtyři žákovská družstva děvčat a chlapců, řada z nich pokračovala v soutěžení i v dorosteneckém věku. V několika obdobích hrály soutěže krajského přeboru i ženy, jednou dokonce s možností sehrát kvalifikaci o postup do celostátní 1. ligy. Kromě řádných soutěží se družstva zúčastňovala různých turnajů. zimních, přípravných a pohárových a i zde byli Olbramovičtí velmi úspěšní, o čemž svědčí řada cen a diplomů, které jsou instalovány v základní škole. A které vynikající výsledky a vystoupení národních házenkářů by bylo dobré vzpomenout? V prvé řadě první celostátní úspěch starších děvčat po tříleté činnosti z r. 1978, kdy družstvo získalo titul přeborníka okresu, stejný titul přeborníka kraje, a 5. místo v celostátním Mistrovství republiky v Náchodě. Tomu, že se o olbramovické národní házené v republice ví a s uznáním se o ní hovoří napomohly jistě i další z nejvýznamnějších výsledků:
1988
1. místo starších žáků v celostátním finále Českého poháru v Přerově
1991
3.místo starších žáků v celostátním finále Českého poháru v Dobrušce
6.místo a pořadatelství starších děvčat v celostátním finále Českého poháru v Olbramovicích
1993
4. místo v celostátním finále Českého poháru v Chomutově
7. místo starších děvčat v celostátním finále Českého poháru v Hejnicích
1994
4. místo starších žáků v celostátním finále Českého poháru v Nýřanech
1995
6. místo starších děvčat na Mistrovství republiky v Hejnicích
1996
5.místo starších děvčat na Mistrovství republiky v Praze
6. místo dorostenek na Mistrovství republiky v Přerově
1997
4. místo starších žáků v celostátním finále Českého poháru v Chomutově
6. místo dorostenek na Mistrovství republiky v Žatci
1998
5. místo starších děvčat v celostátním finále Českého poháru v Chomutově
2. místo dorostenek v celostátním finále Českého poháru v Novém Městě nad Metují
2000
5.místo mladších děvčat na Mistrovství republiky ve Vítkovicích
2001
2. místo mladších děvčat na Mistrovství republiky v Žatci
2002
5. místo mladších děvčat na Mistrovství republiky v Dobrušce
5.místo starších děvčat v celostátním finále Českého poháru ve Staré Vsi nad Ondřejovem
2003
3.místo mladších děvčat na mistrovství ČR v Příchovcích
2004
3.místo mladší žákyně na Halovém mistrovství ČR v Přešticích
1.místo starší žákyně na Memoriálu Z. Kuby v Miroslavi