Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy OP radiolokátoru Sokolnice

Návrh OOP včetně grafických příloh je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Ministerstva obrany http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/povinne-informace/default.htm (doručení veřejnou vyhláškou).
verejna-vyhlaska-navrh-opatreni-obecne-povahy_1238778798.pdf