Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Historie městyse

Památky

Vedle historických budov Kostela sv. Jakuba, radnice z poloviny 16. století a fary, je v obci řada památkově chráněných soch:
Boží muka z 16. století před Kostelem sv. Jakuba většího s vinařskými symboly na podstavci ( vinařský kosíř a rýč ), Boží muka u silnice na Mor. Krumlov, barokní sloup s Pannou Marií a dítětem před radnicí, socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí. V obci byly prováděny také vykopávky, které doložily osídlení oblasti v starší době bronzové. Archeologické nálezy na kopci Leskouně potvrzují osídlení v pozdní době kamenné.

Farní kostel sv.Jakuba staršího

-letopočet ve věži udává rok 1564, snad dostavby. Stavebně se hlásí do pozdní gotiky. Dvoulodní stavba na dvou mohutných kamenných sloupech s křížovou klenbou, která je zakončena erby pánů z Lipé. Ve věži byly 3 zvony, které Němci za 2.světové války odvezli k roztavení. Vrátil se pouze největší z roku 1723. Kostel byl r.1860 na náklad dobrodinců , hlavně majitele panství Bohunického, upraven a vymalován. R. 1996 bylo opraveno dřevěné schodiště ve věži, ochoz, oplechování věže lucerny, opravena fasáda věže.

Radnice

-renesanční stavba postavená v druhé třetině 16. století za pánů z Mírova. Nad vchodem ze schodiště je umístěn jejich znak- lovecký oštěp. V roce 1990 byly opraveny věžní hodiny, v roce 1996 fasády věží, vyměněny okna a dveře, v roce 2003 opravena fasáda.

Římskokatolická fara

- barokní stavba z druhé poloviny 17. století
- fara stávala v obci již v polovině 13. století, r. 1758 vyhořela i s hospodářskými budovami
- oprava fasády a střechy v roce 1996

Boží muka u kostela

- pozdně gotická boží muka, hodnotná kamenická práce z roku 1518

Boží muka u silnice na Mor. Krumlov

- z 1. čtvrtiny 16. století, nacházelo se zde popraviště-obec získala hrdelní právo v roce 1440, hrdelní soud trval v Olbramovicích až do roku 1729

Kamenný kříž v Želovicích

- z roku 1759, v roce 1988 byl při autohavárii zničen, restarován v roce 1991

Sv. Jan Nepomucký

- z roku 1720- sousoší s dvěma andělíčky, z nichž jeden byl v roce 2003 vandalsky zničen

socha sv. Panny Marie s dítětem

- sloup s kopií barokní sochy před radnicí, originál sochy restaurován v letech 1990 - 1993, po vyhotovení kopie umístěna v místním kostele, dřík a sloup restaurován v roce 1995-1996

Kalvárie

- kopeček asi 7m vysoký, podle místní pověsti prý nanosili hlínu vojáci v čepicích na hrob svého padlého generála v třicetileté válce, do této oblast se připomíná tvrz, zmiňovaná v r. 1253, zaniklá v 17.století. Roku 1959 zde sondy zjistily trojí postupné osídlení:
- starší doba železná ( 6. st. př.n.l. )
- mladá římsko-barbarská ( 3. - 4. st.n.l )
- tvrz z 13.století
Na temeni kopce roku 1895 byl postaven kříž a k němu severozápadně kamenné schody , v té době místo vlastivědných pochodů a výletů.
- prostor znovu upraven roku 2003