Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Sběrný dvůr

Ukončení odběru televizorů a PC monitorů značky Samsung

31. 07. 2020
Vážení návštěvníci sběrného dvora, společnost ASEKOL a. s., která je našim smluvním...

Ukončení odběru pneumatik na sběrném dvoře

07. 01. 2020
Vážení občané, od 1. 1. 2020 se neprovádí zpětný odběr starých pneumatiky na sběrném dvoře...

Zpětný odběr použitého kuchyňského oleje a tuku

26. 04. 2018

Zpětný odběr použitých baterií z domácnosti a dílny na SD odpadů Olbramovice

26. 04. 2018

Identifikace osob podle zákona č. 185/2001 Sb. § 18 odst. 3 a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. § 8 odst. 2, 3

26. 04. 2018

Sběrný dvůr odpadů Olbramovice - informace pro občany

24. 04. 2018
V této sekci naleznete informace o provozní době a odebíraných odpadech na sběrném dvoře odpadů...