Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

02. 08. 2017 - Nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu
20. 07. 2017 - Sběrný dvůr odpadů - omezení provozní doby - v sobotu 29.7.2017 zavřeno
Sběrný dvůr odpadů - omezení provozní doby - v sobotu 29.7.2017 zavřeno
29. 06. 2017 - Sběrný dvůr odpadů - omezení provozní doby 5.7. a 8.7.2017
Sběrný dvůr odpadů - omezení provozní doby 5.7. a 8.7.2017

Aktuality

Pozvánka na Babské hody v sobotu 29. 7. 2017 od 15 hodin před radnicí
olbramovice-plakat-1_1873716877.pdf
Sběrný dvůr odpadů - omezení provozní doby - v sobotu 29.7.2017 zavřeno
Sběrný dvůr odpadů - omezení provozní doby - v sobotu 29.7.2017 zavřeno