Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

07. 12. 2017 - Záměr obce Trnové Pole na pronájem nebytových prostor obchod,_pohostinství
Záměr obce Trnové Pole na pronájem nebytových prostor obchod,_pohostinství
07. 12. 2017 - Omezení provozní doby sběrného dvora v období vánoc
Omezení provozní doby sběrného dvora v období vánoc
06. 12. 2017 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Olbramovice-oznámení definitivní kandidátní listiny do sboru zástupců
komplexni-pozemkove-upravy-v-k-u-olbramovice-oznameni-definitivni-kandidatni-listiny-do-sboru-zastupcu_1833813011.pdf

Dokumenty

04. 12. 2017 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2018 - ROZPIS NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE
navrh-rozpoctu-mestys-olbramovice-rok-2018_651653073.pdf
04. 12. 2017 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA OBDOBÍ 2019 A 2020
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mestyse-olbramovice-na-obdobi-2019-2020_316348166.pdf

Aktuality

Omezení provozní doby sběrného dvora v období vánoc

V období vánočních svátků bude sběrný dvůr odpadů Olbramovice uzavřen z důvodu čerpání dovolené.


Omezení provozní doby sběrného dvora v období vánoc
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v neděli 3. 12. 2017 u základní školy
pozvanka-na-rozsviceni-vanocniho-stromu-3-12-2017_1340771096.PDF
Oznámení přerušení telefonního spojení na lince 515 336 114 - Úřad městyse Olbramovice

Oznamujeme, že z technických důvodů není možno využívat telefonické spojení na pevné linky s čísly: 515 336 103, 515 336 114, 515 337 165.

Od úterý 31. 10. 2017 bude možné využívat pouze telefonické spojení číslo 515 336 114 (ostatní čísla jsou zrušena).

Náhradní telefonní spojení - Roman Hybler - starosta: 724 186 557

Děkujeme za pochopení.