Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Aktuality

Uzavření kanceláří matriky a účetní od 5. do 12. září 2016 (včetně) z důvodu čerpání řádné dovolené a školení

Oznamujeme, že od 5. do 12. září 2016 (včetně) budou kanceláře matriky a účetní uzavřeny pro veřejnost z důvodu čerpání řádné dovolené a školení. 
Děkujeme za pochopení.


Informace FÚ - Elektronická evidence tržeb - od 1.12.2016
Elektronická evidence tržeb - od 1.12.2016
Informace - cestovní doklady pro děti
Jak je to s cestovními doklady pro děti

Úřední deska

04. 08. 2016 - Volby do krajských zastupitelstev - poskytnutí informací
file0057_1012714364.PDF
03. 08. 2016 - Nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu