Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

17. 10. 2017 - Upozornění pro voliče - nekompletní sady hlasovacích lístků
Upozornění pro voliče - nekompletní sady hlasovacích lístků
07. 10. 2017 - Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku
25. 09. 2017 - Záměr městyse Olbramovice na pronájem orné půdy
file0156_962041667.PDF

Aktuality

Výsledky hlasování do voleb poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konených ve dnech 20. -21. 2017

https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=11&xobec=594563&xvyber=6207


vysledky-voleb-do-poslanecke-snemovny_442327967.pdf
Oznámení o čištění vodovodního řádu odkalením dne 9. 10. 2017 v době od 8 do 14 hodin

Vodárenská akciová společnost Znojmo oznamuje, že bude v pondělí 9. 10. 2017 provádět čištění vodovodního řádu odkalením v době od 8 do 14 hodin. V tuto dobu bude snížen tlak vody, případně nepoteče voda vůbec. Vodárny děkují spotřebitelům za pochopení.