Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Aktuality

Pozvánka na taneční zábavu "KÁCENÍ MÁJE " - v sobotu 29. 10. 2016 v sále restaurace U Matesa, začátek ve 20.00 hod.
plakat-kaceni-maje-29-10-2016_1628033321.jpg
Nabídka knih - MVDr. Julius Klejdus

Nabízíme knihu Z ptačí perspektivy a nově vydanou knihu PTÁCI A STROMY. Cena 300,-/ks.


Julius Klejdus - Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Julius Klejdus - PTÁCI A STROMY
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 7.-8.10.2016 v Olbramovicích
Výsledky voleb
Výsledek hlsování v okrsku Olbramovice

Úřední deska

19. 10. 2016 - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje JMK - Veřejná vyhláška Oznámení o vydání zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje JMK
05. 10. 2016 - Záměr městyse Olbramovice na pozemku
file0069_1990479536.PDF
kmbt-c20020161005115213_1557443462.pdf
04. 10. 2016 - Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba 8.11.2016
dražební vyhláška