Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Aktuality

Pozvánka na výlet do Strážnice s Kaňkou - sobota 28. 5. 2016

Bližší informace najdete na přiloženém plakátě.


vylet-do-straznice-sobota-28-5-2016_1111479028.pdf
Pozvánka na vystoupení žáků (repríza programu ke Dni matek) - Z pohádky do pohádky - ve čtvrtek 19. 5. 2016 v 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ
z-pohadky-do-pohadky_352981250.pdf
Čištění vodovodního řádu odkalením - v pátek 13. 5. 2016 od 8.00 do 15.00 hodin

Vodárenská akciová společnost Znojmo oznamuje, že bude v pátek 13. května 2016 provádět čištění vodovodního řádu odkalením, v době od 8 do 15 hodin. Po tuto dobu bude pokles tlaku, případně nepoteče voda vůbec. Děkují všem odběratelům za pochopení.


Úřední deska

26. 05. 2016 - Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba 14.07.2016
Dražební vyhláška
17. 05. 2016 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0040_1998437307.PDF