Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Aktuality

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ OLBRAMOVICE - změna pracovní doby

Oznamujeme změnu pracovní doby na Sběrném dvoře odpadů Olbramovice

od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017.

Středa:    12.00 - 16.00 hod

 

Sobota:      8.00 - 12.00 hod


V době od 22. 12. 2016 do konce roku bude Sběrný dvůr odpadů Obramovice z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.

 


Sběrný dvůr - změna pracovní doby
Zvýšení proočkovanosti proti chřipce - dopis z Krajské hygienické stanice
Zvýšení proočkovanosti proti chřipce - dopis z Krajské hygienické stanice - dopis z Krajské hygienické stanice
Všímat si vodoměru se vyplatí!!!
E-kapka

Úřední deska

07. 12. 2016 - Výzva k podání nabídky na poskytnutí služeb
file0080_291762861.PDF
06. 12. 2016 - Záměr městyse Olbramovice na uzavření pachtovní smlouvy
file0079_1889072472.PDF