Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

03. 07. 2020 - Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy
25. 06. 2020 - Dražební vyhláška
Dražební vahláška
22. 06. 2020 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Dokumenty

22. 01. 2020 - Rozpočtová opatření - Městys Olbramovice - rok 2020 RO č. 1/2020 - vyvěšeno dne 22. 01. 2020, RO č. 2/2020 - vyvěšeno dne 04. 05. 2020,
rozpoctove-opatreni-c-1-2020_1413702545.pdf
rozpoctove-opatreni-c-2-2020_927718669.pdf
06. 01. 2020 - Schválený rozpočet městyse Olbramovice na rok 2020
schvaleny-rozpocet-na-rok-2020-mestys-olbramovice_715634138.pdf

Aktuality

Odečty vodoměrů od 25.6.2020

Vodárenská akciová společnost, divize Znojmo, oznamuje, že od čtvrtka 25. června 2020 budou provádět odečty vodoměrů. Žádají občany, aby vodoměry zpřístupnili, příp. nechali na dveřích lístek se stavem vodoměru.
Stav vodoměru lze také zaslat přímo na mail:
ondrakova@vaszn.cz nebo telefonicky nahlásit na tel.: 515 282 558Pozvánka na Filmové léto 2020

Městys Olbramovice zve všechny příznivce českého filmu na promítání kinematografu bratří Čadíků, které se uskuteční od 2. do 5. července 2020.

Promítání proběhne na fotbalovém hřišti v Olbramovicích od 21:30 hodin. Občerstvení bude zajištěno.

Těšíme se na vaši návštěvu.


Plakát FILMOVÉ LÉTO 2020