kontakt

 

Městys Olbramovice

Olbramovice 23

671 76 Olbramovice

 

+420 515 336 114

ouolbramovice@volny.cz

Datová schránka: xunbz5k

 

IČ: 00293270

DIČ: CZ00293270

 

Olbramovice

Městys
Olbramovice

Vyhledávání

kontakt

 

Městys Olbramovice

Olbramovice 23

671 76 Olbramovice

 

+420 515 336 114

ouolbramovice@volny.cz

Datová schránka: xunbz5k

 

IČ: 00293270

DIČ: CZ00293270

 

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Rozpočty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2022 Vyvěšeno:30.11.2021 Sejmuto: 17.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROKY 2023 - 2024 Vyvěšeno:30.11.2021 Sejmuto: 17.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: MĚSTYS OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ - ROK 2021 Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 Vyvěšeno:26.11.2021 Sejmuto: 15.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO OBDOBÍ 2023 - 2026 Vyvěšeno:26.11.2021 Sejmuto: 15.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 19. 10. 2021 Vyvěšeno:19.10.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZNÁMENÍ O ZVĚŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO B.O.B.-ČOV OLBRAMOVICE ZA ROK 2020 Vyvěšeno:16.6.2021 Sejmuto: 31.7.2022 Dokument:
Název dokumentu: DSO B.O.B. -ČOV-OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVĚŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2021 Vyvěšeno:18.1.2021 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument:
 
Obecně závazné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška městyse Olbramovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:24.11.2021 Sejmuto: 9.12.2021 Dokument:
 
Veřejná vyhláška
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-č.j. MZE-49892/2021-16212 Vyvěšeno:16.9.2021 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
 
Závěrečný účet městyse Olbramovice
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2020 Vyvěšeno:30.6.2021 Sejmuto: 31.7.2022 Dokument:
 
Smlouvy o poskytnutí individuální dotace
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2021 - č. j. UMO-0427/2021 - TJ Olbramovice Vyvěšeno:30.6.2021 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 2/2020 - č. j. UMO-0174/2020 - TJ Olbramovice Vyvěšeno:17.4.2020 Sejmuto: 18.4.2023 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na vklad majetku do DSO "splašková kanalizace RD za MŠ"
Vyvěšeno:11.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na vklad majetku do DSO "Olbramovice - chodník a odvodnění - splašková kanalizace"
Vyvěšeno:12.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na vklad majetku do DSO - "splašková kanalizace a vodovodní řad - II. etapa RD za MŠ"
Vyvěšeno:12.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Oznámení o změně konání zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:11.11.2021 Sejmuto: 19.11.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na pacht pozemků 8691 a 8694
Vyvěšeno:15.10.2021 Sejmuto: 30.10.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na pacht pozemků 10687, 10968 a 11206
Vyvěšeno:15.10.2021 Sejmuto: 30.10.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na zemědělský pacht pozemků zapsaných na LV 10001 dle přílohy č. 1
Vyvěšeno:14.10.2021 Sejmuto: 29.10.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 29. 06. 2021
Vyvěšeno:30.7.2021 Sejmuto: 19.10.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Olbramovice
Vyvěšeno:20.9.2021 Sejmuto: 7.10.2021 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:2.9.2021 Sejmuto: 18.9.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:10.9.2021 Sejmuto: 17.9.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:2.9.2021 Sejmuto: 10.9.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 8587/2
Vyvěšeno:10.8.2021 Sejmuto: 28.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 4283/2 a p.č. 4283/3
Vyvěšeno:10.8.2021 Sejmuto: 28.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na bezúplatné darování pozemku p. č. 1212/43
Vyvěšeno:10.8.2021 Sejmuto: 27.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 8718/3
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 26.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2019
Vyvěšeno:24.7.2020 Sejmuto: 31.7.2021 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet městyse Olbramovice
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 07. 06. 2021
Vyvěšeno:7.7.2021 Sejmuto: 30.7.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 17. 12. 2020
Vyvěšeno:14.1.2021 Sejmuto: 7.7.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na bezúplatné darování pozemků
Vyvěšeno:10.6.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:22.6.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO ZA ROK 2020
Vyvěšeno:2.6.2021 Sejmuto: 29.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2020
Vyvěšeno:11.6.2021 Sejmuto: 29.6.2021 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení "Areál výrobny stavebních hmot"
Vyvěšeno:10.6.2021 Sejmuto: 25.6.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ B.O.B.-ČOV OLBRAMOVICE ZA ROK 2020
Vyvěšeno:25.5.2021 Sejmuto: 16.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Národní plán povodí Dunaje
Vyvěšeno:1.6.2021 Sejmuto: 16.6.2021 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 501/2 podle GP
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 536/8
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 3775/4
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 3775/5
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 3. 6. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti ÚM
Vyvěšeno:27.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 1212/6 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 4316/3 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 4225/3 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 8369/12 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
SZVO DANÍŽ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SZVO DANÍŽ - ROK 2020
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí 2021
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 26.5.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení EIA- Areál výrobny stavebních hmot

KOMPLETNÍ OZNÁMENÍ EIA PRO ZÁMĚR "AREÁL VÝROBNY STAVEBNÍÉCH HMOT V K.Ú. OLBRAMOVICE U  MORAVSKÉHO KRUMLOVA", JE K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADĚ MĚSTYSE OLBRAMOVICE.

Vyvěšeno:23.4.2021 Sejmuto: 25.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Vyvěšeno:19.4.2021 Sejmuto: 20.5.2021 Dokument: Kategorie: Komplexní pozemkové úpravy
Název dokumentu:
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Olbramovice
Vyvěšeno:15.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:14.4.2021 Sejmuto: 29.4.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Olbramovice

Starosta městyse Olbramovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní a mateřské školy, městyse Olbramovice, okres Znojmo (Základní škola a Mateřská škola, Olbramovice, okres Znojmo, příspěvková organizace)

Olbramovice 125, 671 76 Olbramovice

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021

 

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do   23. 4. 2021, na adresu: Městys Olbramovice, Olbramovice 23, 671 76 Olbramovice

Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 23.4.2021 Dokument: Kategorie: KONKURZ
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání ZM Olbramovice dne 13. 4. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti
Vyvěšeno:6.4.2021 Sejmuto: 21.4.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 16.4.2021 Dokument: Kategorie: Komplexní pozemkové úpravy
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:8.3.2021 Sejmuto: 23.3.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:4.3.2021 Sejmuto: 19.3.2021 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Vyvěšeno:18.2.2021 Sejmuto: 5.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná zakázka malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE "OLBRAMOVICE-REKONSTRUKCE DOMU SLUŽEB NA POLYFUNKČNÍ DŮM"

Městys Olbramovice zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona, avšak v souladu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na služby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE "OLBRAMOVICE - REKONSTRUKCE DOMU SLUŽEB NA POLYFUNKČNÍ DŮM"

Vyvěšeno:4.1.2021 Sejmuto: 1.2.2021 Dokument: Kategorie: Výzva k podání nabídky
Název dokumentu:
DSO B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO RO Č. 2020/1
Vyvěšeno:10.12.2020 Sejmuto: 31.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 06. 01. 2021
Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 31.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 22. 10. 2020
Vyvěšeno:22.10.2020 Sejmuto: 30.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Nařízení elektronické dražby
Vyvěšeno:17.12.2020 Sejmuto: 1.1.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - DSO B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE
Vyvěšeno:10.12.2020 Sejmuto: 29.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DSO VAK ZNOJEMSKO NA OBDOBÍ 2022 - 2024
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2021
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROKY 2022 - 2023
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 17. 12. 2020
Vyvěšeno:10.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Řád veřejného pohřebiště
Vyvěšeno:30.11.2020 Sejmuto: 15.12.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška OOP-Ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
Vyvěšeno:23.11.2020 Sejmuto: 8.12.2020 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:18.8.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:3.8.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:21.8.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:7.9.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb
Vyvěšeno:17.9.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 26. 11. 2020 v 17 hodin [
Vyvěšeno:19.11.2020 Sejmuto: 27.11.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Olbramovice u Mor. Krumlova
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 6.11.2020 Dokument: Kategorie: Komplexní pozemkové úpravy
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 6.11.2020 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy
Vyvěšeno:19.10.2020 Sejmuto: 3.11.2020 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení o změně datu konání zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:15.10.2020 Sejmuto: 30.10.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 23. 7. 2020
Vyvěšeno:23.7.2020 Sejmuto: 22.10.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 15. 10. 2020 v 17 hodin
Vyvěšeno:8.10.2020 Sejmuto: 16.10.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Nová mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí JMK
Vyvěšeno:23.9.2020 Sejmuto: 9.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice k pozemkům p. č. 4341/3, 4341/4 a 4341/5
Vyvěšeno:3.9.2020 Sejmuto: 21.9.2020 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku p. č. 1212/6
Vyvěšeno:31.8.2020 Sejmuto: 17.9.2020 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemků p. č. 8795 a 8800
Vyvěšeno:31.8.2020 Sejmuto: 17.9.2020 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy
Vyvěšeno:17.8.2020 Sejmuto: 24.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 22. 7. 2020
Vyvěšeno:22.7.2020 Sejmuto: 23.7.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty

cp logo index

BLOND1

ids jmk

logo krizport

logo1 offic

logo1 offic

Městys Olbramovice

Znak

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti